Čo je konvektomat? 

Konvektomat, parná teplovzdušná rúra, je dnes zariadením, všeobecne považovaným za základ, srdce modernej profesionálnej kuchyne.

Medzi hlavné výhody tohto zariadenia patrí polyfunkčnosť, ekonomika, efektivita, senzorické vlastností finálneho pokrmu a celková úspora času, vstupných zdrojov, z ktorých je veľká časť práve energia, ktorej cena v dnešnej dobre lineárne stúpa.

Pre vhodný výber konvektomatu z pohľadu obstarania, údržby, výkonnosti a efektívnosti, možeme konvektomaty rozdeliť na 2 základné skupiny boilerové a injekčné.

Konvektomat je v podstate teplovzdušná rúra, v ktorej je horúci vzduch rovnomerne rozvedený do všetkých častí varnej komory tak, aby bolo zaistené konštantné ohrievanie zo všetkých strán pokrmov vystavených tepelnému opracovaniu. Na rozdiel od statických pecí, kde je zvyčajne horné a spodné ohrevné teleso a horúci vzduch je rozvedený náhodným prúdením, je možné v konvektomate piecť a variť na niekoľkých plechoch súčasne bez toho aby boli niektoré miesta spálené alebo nedopečené. K tomu slúžia patentové systémy výrobcov, napríklad u konvektomatov ADVANCE je to HA CONTROL.

Ďalším podstatným rozdielom od statickej pece je, že v priestore varnej komory konvektomatu je vytváraná para, ktorá pôsobí na pripravovaný pokrm pozitívne v zmysle nevysychania mäsa a zníženia strát pečením, a zvyšuje tak výťažnosť pri pečení, prípadne je v pare možné priamo variť. Výhodou varenia v pare je hlavne skutočnosť, že na rozdiel od varenia klasickým spôsobom nie je varená potravina nešetrne vylúhovaná a zachováva si tak lepšiu farbu, minerálne látky a vitamíny, čo je citeľne badať najmä pri varení zeleniny, zemiakov… Uložiť a odísť

Ako je para v komore vytvorená?

Je niekoľko systémov, ktoré je možné rozdeliť do troch základných. Tvorba pary nástrekom, tvorba pary systémom SteamMaxi™ alebo para vytváraná v zabudovanom bojleri a následne vháňaná do varnej komory – systém ECO STEAMING.

NÁSTREK – Pri konvektomatoch s nástrekom je para vytváraná nástrekom vody na ohrevné teleso konvektomatu a následné odparenie horúcej vody z ohrevného telesa do priestoru komory.

Nevýhodou takéhoto vytvárania pary je nemožnosť precíznej regulácie množstva pary a je tak nemožné vytvoriť v komore klímu vhodnú na varenie (napríklad knedlí). Výhodou tohto systému je relatívne jednoduchá údržba a nižšie obstarávacie náklady.

VYVÝJAČ PARY – Konvektomaty s bojlerom sú zvyčajne schopné zabezpečiť dostatočné množstvo pary v komore a zaistiť veľmi dobrý výsledok pri varení. Bojler je ale sám o sebe súčiastka ktorá zdraží výrobu konvektomatu a jeho následná údržba je cenovo náročnejšia. Doporučujeme ku každému konvektomatu inštalovať zmäkčovač vody spolu s filtrom jemných častíc + sadu čistiacich prostriedkov.

Ako si vybrať správnu veľkosť a model?

Konvektomaty FAGOR ponúkame v 3 modelových radách – ADVANCE PlusADVANCEADVANCE Concept, v 5 rôznych veľkostiach, v elektrickom, ako aj v plynovom variante. 

Pri voľbe veľkosti stroja je kľúčová veľkosť prevádzky resp. priemerný pripravovaný počet jedál za deň. Okrem samotného počtu treba brať do úvahy aj časový úsek, za aký má byť tento počet dosiahnutý. Reštauračné kuchyne, kde sa pripravuje jedlo rovnomerne počas celého dňa, vrátane nárazovov ,napr. obed, by mali voliť kombináciu viacerých menších typov konvektomatov. Buď vedľa seba alebo set 2 konvektomatou na sebe, čo prináša výhodu  tak možnosť kombinácie viacerých úroní výbavy, ako aj felexibilitu pri príprave rôznych jedál.
Kuchyne závodného stravovania, školské jedálne alebo veľké prevádzky, kde sa kladú väčšie nároky na čas, resp. kde je čas na prípravu obmedzený a vyžaduje sa zároveň aj kvantita, by mali voliť výlučne bojlerové konvektomaty s kapacitou 10xGN2/1 a viac.

Sekundárne elementy, ktoré terba zohľadniť pri voľbe veľkkosti sú najmä: dispozícia kuchyne, technologické a presonálne vybavenie a samotný výdaj jedál.

Po zodpovední otázky o kapacite konvektomatu nasleduje voľba modelovej rady.
Voľba úrovne výbavy pri konvektomatoch je veľmi individuálna a závisí najmä od skúsenosti a odbornosti obsluhy ako aj o čase prípravy, a samozrejme od požiadaviek kladených na výkon stroja.
FAGOR prispôsobil novú generáciu konvektomatov ADVANCE trhu a momentálne ponúka 3 modelové rady, 3 úrovne výbavy, z ktorých si vyberie určite každý profesionálny šéfkuchár, či už ide o malú reštauračnú prevádzku, stredný penzión, školskú jedáleň alebo luxusnú hotelovú kuchyňu.


OBJAVTE naše modely  ADVANCE Plus,  ADVANCE,  ADVANCE Concept


Medzi hlavné výhody konvetkomatu patria:

  • úspora miesta a času
  • úspora nákladov  na prevádzku
  • úspora spotreby tukov
  • zachovanie minerálnych látok a stopových prvkov obsiahnutých v potravinách
  • príprava viacerých pokrmov naraz bez zmiešania chutí, ala carte
  • modularita

Pre uspokojenie všetkých potrieb je nutné byť pripravený ponúknuť každému zákazníkovi aj rôzne riešenia. FAGOR INDUSTRIAL to vie. Generácia konvektomatov ADVANCE ponúka jeden z najširších sortimentov konvektomatov na európskom trhu ako veľkostne tak aj výbavou. Stačí en vybrať model odpovedajúci požadovanej kapacite a najvhodnejší model pre príslušnú potrebu profesionála. S možnosťou v plynovom alebo elektrickom ohreve vo všetkých kapacitách a vybaveniach.

10 DÔVODOV PREČO ZVOLIŤ KONVEKTOMAT ADVANCE, KONVEKTOMAT PRE KAŽDÚ POTREBU PROFESIONÁLA

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Fagor naďalej pevne sleduje energetické úspory a ochranu životného prostredia: nové horáky majú ešte vyššiu účinnosť a nižšie emisie CO.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
Sú uplatnené významné zlepšenia v nosnej konštrukcii a systéme transportu, ako napr. nová rukoveť dverí, novo riešené dvojité sklo dverí, zdvojené kolesá pri zavážacích vozíkoch… To všetko zaručuje dlhodobú živostnosť zariadenia.

TOGETHER WE EVOLVE
Rozvíjať sa v spolupráci s našimi zákazníkmi bol vždy cieľ a záväzok Fagoru po celú dobu jeho takmer 50 ročnej histórie. preto ponúkame integrálnu ponuku v okruhu 360°, čo umožní zákazníkovi sústrediť sa len na to podstatné: využiť svoju kuchyňu na maximum.

VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY, MINIMÁLNE STRATY
Vďaka mocné tvorbe pary a optimálnemu rozdeleniu teplôt, dosahujú konvektomaty Advance vynikajúcich výsledkov varenia a straty na surovinách sú minimálne. Väčšia šťavnatosť mäsa, lepšia rovnomernosť v rozdelovaní tepla a tých aj opakovateľnosť vlastnosti pokrmov, sú dané predovšetkým vyššou presnosťou v priebehu celého varného procesu.

DOKONALÁ HYGIENA
Para sa generuje z neustále obnovovanej čerstvej vody a pri plynových verziách sa spaľovanie odohráva mimo varnú komoru. Okrem toho boli začlenené ďalšie zlepšenia, smerujúce k vyššej bezpečnosti potravín: odnímateľné tesnenie dverí, dokonalejšie vnútorné zvary v komore s precíznym začistením, apod.

VYŠŠIA PRODUKTIVITA
Nová generácia ponúka vyššiu produktivitu: na menšej ploche rovnakú produkciu, možnosť montáže konvektomatov na seba umožňuje vyššiu využiteľnosť rôznych režimov varenia súčasne.
JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Rozhoduje jednoduchosť. Akákoľvek funkcia na dosah prstov jednej ruky. Interface auto-explikatívny, sonda ergonomická, umývanie je automatické… Desiatky nových úprav, ktoré robia varenie jednoduchším, ako kedykoľvek pred tým.
ZLEPŠENIE PRACOVNÝCH PODMIENOK
Nový systém otvárania dverí je pohodlnejší, sonda je z ergonomického hľadiska lepšie upevnená, zavážacie klietky sú robustnejšie a lepšie ovládateľné, horáky plynových modelov sú nehlučné a je zdokonalený systém automatického umývania. To všetko v prospech bezpečnejšej a pohodlnejšej obsluhy.
ÚSPORY PRI ÚDRŽBE
Z jedného prístupového miesta je možné robiť všetky zásahy technického servisu. Monitorovanie procesov varenia, ich údajov, konfigurácia nastavení prístrojov, autodiagnostika a autokalibrácia konvektomatu, to všetko znamená vyššiu starostlivosť o  zákazníka, ktorá umožňuje šetriť čas aj peniaze popredajných služieb.
Z jedineho přistupoveho mista lze provadět veškere zasahy technickeho servisu. Monitorovani procesů vařeni, jejich udajů, konfigurace nastaveni přistroje, autodiagnostika a autokalibrace konvektomatu, to vše znamena vyšši peči o zakaznika, ktera umožňuje šetřit čas i penize u poprodejnich služeb.