Šokový schladzovač a zmrazovač ATA-102

Perfektná kombinácia 2 strojov rady ADVANCE. Konvektomat a šokový schladzovač. Ich konštrukcia umožňuje umiestniť zariadenia na seba alebo vedľa seba v dokonalej harmónii. Možnosť zavážania rovnakými vozíkmi ako pri konvektomatoch. Celonerezové prevedenie. Výškovo nastaviteľné nohy z nerezovej ocele. Vybavený vodiacimi lištami na uloženie podnosov GN a cukrárskych plechov (60×40 cm). Dvere s automatickým zatváraním. Kombinované modely, ktoré umožňujú vykonať cyklus šokového poklesu teploty z 90 °C na 3 °C (schladenie), resp. z 20 °C na -18 °C (zmrazenie). Ako pri chladení, tak aj pri mrazení existujú dva typy šokového zníženia teploty:
– Intenzívny cyklus: odporúčaný pre výrobky kompaktné s hrúbkou väčšou ako 2 cm.
– Mierny cyklus: pre výrobky, ktoré nie sú hrubšie ako 2 cm, málo husté
Mierny cyklus zamedzuje tvorenie námrazy vo výrobku. Trvanie cyklov:
– Chladiaci: 90 minút.
– Mraziaci: 240 minút.

Ovládanie cyklov je možné vykonať podľa času alebo podľa teploty, ktorú zaznamenáva vpichovacia ihla umiestnená uprostred potraviny (ak sa nepoužije ihla, ovládanie je automaticky podľa času). Po ukončení cyklu schladzovač funguje ako chladiaca skriňa – udržuje teplotu medzi +2 a +4 °C alebo ako mraziaca skriňa – udržuje teplotu pod -18 °C. Vzduchotesný kompresor s ventilovaným kondenzátorom. Ekologická chladiaca zmes R-404 A bez CFC. 60 mm široká vstrekovaná polyuretánová izolácia. Hustota 40 kg/m3. Medený trubkový výparník s hliníkovým rebrovaním. Chladenie s nútenou cirkuláciou. Automatické odparovanie namrazenej vody.

VLASTNOSTI

Kombinované modely umožňujú zrážať teplotu v cykloch, rovnako pri chladení (+3°C) ako aj pri mrazení (-18°C).
Pri chladení aj pri mrazení je možné zrážať teplotu v cykloch dvoma spôsobmi:
– Silný cyklus: určený pre výrobky, ktoré sú hrubšie ako 2 cm a sú kompaktné.
– Jemný cyklus: určený pre výrobky, ktoré majú hrúbku menšiu ako 2 cm a sú Kompaktné. Tento cyklus prebieha v dvoch naprogramovaných krokoch. Jemným cyklom sa dosiahne to, že sa na výrobku nebude tvoriť námraza.
Trvanie cyklov:
– Chladenie: 90 minút.
– Mrazenie: 240 minút.
Elektronický časovač a teplotná sonda.
Ovládanie cyklov je možné vykonávať podľa času alebo podľa teploty, ktorú zaznamenáva sonda ktorá sa umiestni do stredu potraviny (ak sa sonda nepoužíva, ovládanie sa automaticky riadi pomocou času).
Po skončení cyklu šokový schladzovač funguje ako chladiaca skriňa, čiže udržuje teplotu v rozmedzí +2 až +4°C alebo ako bežný mraziaci box pri teplote pod -18°C.
Hermetický kompresor s ventilovaným kondenzátorom.
Ekologické chladivo R-404A bez CFC.
Vstrekovaná polyuretánová izolácia s hrúbkou 60 mm.
S hustotou 40 kg. Bez CFC.
Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.
Chladenie s núteným obehom.
Automatické odparovanie vody pri odmrazovaní.
Vnútorné vodiace drážky sú súčasťou dodávky.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL: ATA-102
Kapacita: 20 x GN 1/1
Príkon: 1,6 kW, 230 V
Rozmer: 1200 x 1130 x 1766 mm

TECHNICKÝ LIST