Šokový schladzovač a zmrazovač ATM-101 VCH

Celonerezové prevedenie. Výškovo nastaviteľné nohy z nerezovej ocele Vybavené vodiacimi lištami pre uloženie podnosov GN a cukrárskych plechov (60x40cm). Dvere s automatickým zatváraním. Kombinované modely, ktoré umožňujú previesť cyklus šokového poklesu teploty z 90°C na 3°C (schladenie), resp. z 20°C na -18°C (zmrazenie). Ako pri chladení, tak aj pri mrazená existujú dva typy šokového zníženia teploty: – Intenzívny cyklus: doporučený pre výrobky kompaktné s hrúbkou väčšou ako 2 cm. – Mierny cyklus: pre výrobky s hrúbkou väčšou ako 2 cm, málo husté. Mierny cyklus zamedzuje tvoreniu námrazy vo výrobku.

Celonerezové prevedenie. Výškovo nastaviteľné nohy z nerezovej ocele Vybavené vodiacimi lištami pre uloženie podnosov GN a cukrárskych plechov (60x40cm). Dvere s automatickým zatváraním. Kombinované modely, ktoré umožňujú previesť cyklus šokového poklesu teploty z 90°C na 3°C (schladenie), resp. z 20°C na -18°C (zmrazenie). Ako pri chladení, tak aj pri mrazená existujú dva typy šokového zníženia teploty: – Intenzívny cyklus: doporučený pre výrobky kompaktné s hrúbkou väčšou ako 2 cm. – Mierny cyklus: pre výrobky s hrúbkou väčšou ako 2 cm, málo husté. Mierny cyklus zamedzuje tvoreniu námrazy vo výrobku.

VLASTNOSTI

Kombinovaný model na šokové schladenie (+3°C) alebo zmrazenie (-18°C).
Sú dve možnosti zrážania teploty v cykloch:
– Silný cyklus: pre výrobky hrubšie ako 2 cm a sú kompaktné.
– Jemný cyklus: Pre výrobky, ktoré sú tenšie ako 2 cm a nie sú tak kompaktné.
Tento cyklus prebieha v dvoch naprogramovaných krokoch. Jemným cyklom sa
dosiahne, že sa na výrobku nebude tvoriť námraza.
Trvanie cyklov:
– Chladiaci cyklus: 90 minút
– Mraziaci cyklus: 240 minút
Elektronický časovač a teplotná sonda.
Ovládanie cyklov sa vykonáva podľa času alebo podľa teploty, ktorú zaznamenáva
sonda umiestnená v strede potraviny (ak sa sonda nepoužíva, ovládanie je
automaticky riadené podľa času).
Po skončení cyklu šokový schladzovač funguje ako chladiaca skriňa, čiže udržuje
teplotu v rozmedzí +2 až +4°C alebo ako bežný mraziaci box pri teplote pod -18°C.
Hermeticky uzavretý kompresor s ventilovaným kondenzátorom.
Ekologické chladivo R-404A bez CFC.
60 mm vstrekovaná polyuretánová izolácia s hustotou 40 kg/m3
. Bez CFC.
Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.
Chladenie s núteným obehom.
Automatické odparovanie vody pri odmrazovaní.
Vrátane vnútornej vodiacej drážky.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL: ATM-101 CD
Kapacita: 10 x GN 1/1
Príkon: 2 kW, 230 V ~1N
Rozmer: 790x800x1 420 mm

TECHNICKÝ LIST