Šokový schladzovač a zmrazovač ATM-051 VCH

Celonerezové prevedenie. Výškovo nastaviteľné nohy z nerezovej ocele Vybavené vodiacimi lištami pre uloženie podnosov GN a cukrárskych plechov (60x40cm). Dvere s automatickým zatváraním. Kombinované modely, ktoré umožňujú previesť cyklus šokového poklesu teploty z 90°C na 3°C (schladenie), resp. z 20°C na -18°C (zmrazenie). Ako pri chladení, tak aj pri mrazená existujú dva typy šokového zníženia teploty: – Intenzívny cyklus: doporučený pre výrobky kompaktné s hrúbkou väčšou ako 2 cm. – Mierny cyklus: pre výrobky s hrúbkou väčšou ako 2 cm, málo husté. Mierny cyklus zamedzuje tvoreniu námrazy vo výrobku.

Ovládanie cyklov je možné vykonať podľa času alebo podľa teploty, ktorú zaznamenáva vpichovacia ihla umiestnená uprostred potraviny (ak sa nepoužije vpichovacia ihla, ovládanie je automaticky podľa času).Po ukončení cyklu prístroj funguje ako chladiaca skriňa – udržuje teplotu medzi +2 a +4 °C alebo ako mraziaca skriňa – udržuje teplotu pod -18 °C. Vzduchotesný kompresor s ventilovaným kondenzátorom. Ekologická chladiaca zmes R-404 A bez CFC. 60 mm široká vstrekovaná polyuretánová izolácia. Hustota 40 kg/m3. Medený trubkový výparník s hliníkovým rebrovaním. Chladenie s nútenou cirkuláciou. Automatické odparovanie namrazenej vody.

VLASTNOSTI

Kombinovaný model na šokové schladenie (+3°C) alebo zmrazenie (-18°C).
Sú dve možnosti zrážania teploty v cykloch:
– Silný cyklus: pre výrobky hrubšie ako 2 cm a sú kompaktné.
– Jemný cyklus: Pre výrobky, ktoré sú tenšie ako 2 cm a nie sú tak kompaktné.
Tento cyklus prebieha v dvoch naprogramovaných krokoch. Jemným cyklom sa
dosiahne, že sa na výrobku nebude tvoriť námraza.
Trvanie cyklov:
– Chladiaci cyklus: 90 minút
– Mraziaci cyklus: 240 minút
Elektronický časovač a teplotná sonda.
Ovládanie cyklov sa vykonáva podľa času alebo podľa teploty, ktorú zaznamenáva
sonda umiestnená v strede potraviny (ak sa sonda nepoužíva, ovládanie je
automaticky riadené podľa času).
Po skončení cyklu šokový schladzovač funguje ako chladiaca skriňa, čiže udržuje
teplotu v rozmedzí +2 až +4°C alebo ako bežný mraziaci box pri teplote pod -18°C.
Hermeticky uzavretý kompresor s ventilovaným kondenzátorom.
Ekologické chladivo R-404A bez CFC.
60 mm vstrekovaná polyuretánová izolácia s hustotou 40 kg/m3
. Bez CFC.
Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.
Chladenie s núteným obehom.
Automatické odparovanie vody pri odmrazovaní.
Vrátane vnútornej vodiacej drážky.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL: ATM-051 CD
Kapacita: 5x GN 1/1
Príkon: 1,2 kW, 230 V ~ 1N
Rozmer: 790x700x850

TECHNICKÝ LIST