ATM-031 VCH

3,400.00 

bez DPH

Celonerezové prevedenie. Výškovo nastaviteľné nohy z nerezovej ocele Vybavené vodiacimi lištami pre uloženie podnosov GN a cukrárskych plechov (60x40cm). Dvere s automatickým zatváraním. Kombinované modely, ktoré umožňujú previesť cyklus šokového poklesu teploty z 90°C na 3°C (schladenie), resp. z 20°C na -18°C (zmrazenie). Ako pri chladení, tak aj pri mrazená existujú dva typy šokového zníženia teploty: – Intenzívny cyklus: doporučený pre výrobky kompaktné s hrúbkou väčšou ako 2 cm. – Mierny cyklus: pre výrobky s hrúbkou väčšou ako 2 cm, málo husté. Mierny cyklus zamedzuje tvoreniu námrazy vo výrobku.
Ovládanie cyklov je možné vykonať podľa času alebo podľa teploty, ktorú zaznamenáva vpichovacia ihla umiestnená uprostred potraviny (ak sa nepoužije vpichovacia ihla, ovládanie je automaticky podľa času).Po ukončení cyklu prístroj funguje ako chladiaca skriňa – udržuje teplotu medzi +2 a +4 °C alebo ako mraziaca skriňa – udržuje teplotu pod -18 °C. Vzduchotesný kompresor s ventilovaným kondenzátorom. Ekologická chladiaca zmes R-404 A bez CFC. 60 mm široká vstrekovaná polyuretánová izolácia. Hustota 40 kg/m3. Medený trubkový výparník s hliníkovým rebrovaním. Chladenie s nútenou cirkuláciou. Automatické odparovanie namrazenej vody.
Kategórie:

Popis

Vyrobený z nerezovej ocele.
Nastaviteľné nohy z nerezovej ocele.
Dvere s automatickým zamykaním
Kombinované modely umožňujú zraziť teplotu zo 70°C na 3°C (schladenie) alebo z
+20°C na -18°C (zmrazenie)
Výber medzi silným a jemným chladením.
Môžu byť dva chladiace cykly a dva mraziace cykly.
Trvanie cyklov:
– Chladenie: 90 minút
– Mrazenie: 240 minút
Elektronický časovač a teplotná sonda.
Ovládanie cyklov je možné robiť podľa času alebo podľa teploty, ktorú
zaznamenáva sonda, ktorá sa umiestni do stredu potraviny (ak sa sonda
nepoužíva, ovládanie sa automaticky riadi podľa času).
Po skončení cyklu šokový schladzovač pracuje ako chladiaca skriňa, čiže udržuje
teplotu v rozmedzí +2 až +4°C alebo ako bežný mraziaci box pri teplote pod -18°C.
Hermetický kompresor s ventilovaným kondenzátorom.
Ekologické chladivo R-404 A bez CFC.
35 mm vstrekovaná polyuretánová izolácia.
S hustotou 40 kg/m3. Bez CFC.
Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.
Chladenie s núteným obehom.
Automatické odparovanie vody pri odmrazovaní.